Tietotekninen osaaminen ja oikeanlainen viestintä on nykyaikana tärkeää joka alalla. Sekä maaseutuyrittäjät että metsätyöntekijät hyötyvät informaatioteknologiasta monin tavoin. Tekniikka auttaa muun muassa toimitusketjujen hallinnassa, toiminnanohjauksessa ja henkilöstö- ja asiakastietojen käsittelyssä.

Tietotaitoa voi jo löytyä omasta takaa tai tietotekniset palvelut voi olla ulkoistettu. Maaseudun ja metsäalan yrittäjien on kuitenkin hyvä olla tietoisia tietotekniikan mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Eri tahot järjestävät luentoja, konferensseja, työpajoja ja muita tapahtumia, joihin osallistuminen on rahanarvoinen sijoitus tulevaisuuteen. Tutustu sivustoomme ja löydä itsellesi parhaiten sopivat ITC-tapahtumat. Löydät kauttamme monenlaisia vinkkejä ja runsaasti tietoa, jota voit soveltaa arkeesi.

Miksi tietotekniikka- ja muihin viestintätapahtumiin osallistuminen kannattaa?

Elinkeinoelämän tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Innovaatio ja uudistukset voivat lähteä yrityksen sisältä tai olla ulkoisten tekijöiden sanelemia. Tietoteknistä ratkaisuista voi olla suurikin apu ja ne voivat osoittautua merkittäväksi kilpailueduksi.

Tapahtumista saadaan erilaisia näkemyksiä tulevaisuuden tuotekehityksen ja opitaan lisää muun muassa esineiden internetistä. Maa- ja metsätaloudessakin tehokas automatisointi säästää sekä aikaa että rahaa. Tuotanto tehostuu, kun antureilla peltoviljelykasveista kerätty data antaa vinkkejä otettavasta suunnasta.

Tapahtumista saadut ideat voi ottaa joko heti käyttöön tai hankinnat sisällyttää seuraavan vuoden liikesuunnitelmaan ja budjettiin. Pienikin yritys voi ottaa tietoteknisiä ratkaisuja käyttöön ja vastata näin paremmin muun muassa ilmastonmuutoksen viljelylle asettamiin uusiin olosuhteisiin. Voit mitata esimerkiksi maan lämpötilaa, vesipitoisuutta, tiiviyttä tai ravinnepitoisuuksia. Tietotekniikka venyy moneen.

Maaseutuyrittäjien tapahtumat Suomessa

Maa- ja metsätalouden digitalisaatiosta puhutaan ympäri maata. Esimerkiksi Valtakunnallinen paikalliskehittäjien tapaaminen, Lokaali, kerää vuosittain yhteen maaseutuverkostopalveluiden väkeä. Myös ProAgria kokoontuu säännöllisesti tulevaisuusseminaareihin pohtimaan mitä haasteita vuodet tuovat tullessaan. Niin ikään Maa- ja Metsätalousministeriö järjestää erilaisia tapahtumia ja muita tiedotustilaisuuksia. Ministeriölle voi myös esittää rahoitus- ja avustuspyyntöjä, jotta maaseudun tietotekniset ratkaisut saadaan toteutettua. Seuraa sivustoamme, ja kuule kuumimmista uutisista ja tapahtumista ensimmäisten joukossa.