Tietotekniikka on merkittävä osa nykyelämää ja jokaisen olisi hyvä hallita siinä vähintään perustason taidot. Taitojen kehittämisestä ei koskaan ole haittaa ja erityisesti pienyrittäjät ja maa- ja metsätaloustyöntekijät voivat hyötyä tietoteknisestä osaamisesta esimerkiksi kirjanpidon yhteydessä.

Miten taitoja kehitetään?

Taitojen kehittämiseksi on hyvä aluksi kartoittaa, ovatko omat taidot vähintäänkin vaaditulla tasolla. Kestävän pohjatiedon rakentaminen on täysin välttämätöntä uuden opettelemiseksi. Seuraavaksi kannattaa myös tunnistaa ne taidot, joiden oppiminen on tarpeen. Monimutkainen koodaus esimerkiksi tuskin on ensimmäisenä vaadittujen taitojen listalla, mutta erilaisten mallinnusohjelmien käyttö ja taulukointi voi hyvinkin tulla vastaan ja jokaisen yrittäjän olisikin hyvä hallita näissä osa-alueissa vähintäänkin perustaidot.

Kannattaa myös panostaa siihen, että opettelee yhden käyttöjärjestelmän kerrallaan ja pitäytyy siinä niin kauan, kunnes se sujuu rutiinilla. Ei ole varsinaisesti väliä, haluaako ottaa käyttöönsä Windowsin, Linuxin tai jonkun muun, mutta se kannattaa opetella hyvin. Mikäli lisäksi ohjelma, jota käyttää, on suunniteltu nimenomaan tietylle käyttöjärjestelmälle, kannattaa luonnollisesti suosia tätä. Tämän voi ajatella myös toisinpäin, eli jos käytössä on esimerkiksi kaksi kirjanpitoon sopivaa ohjelmaa, joista toinen on Mac-optimoitu ja toinen Windowsille tehty, kannattaa valita juuri se ohjelma, joka sopii omaan käyttöjärjestelmään. Näin löytää helposti myös räätälöityjä ohjeita ja käyttö itsessään helpottuu.

Mitä taitoja kannattaa kehittää?

Se, mitä taitoja kannattaa kehittää, riippuu täysin omasta osaamisesta ja alasta. Kaikkien yrittäjien tulisi hallita vähintään sähköposti ja 1–2 muuta etäkommunikaation muotoa, kuten esimerkiksi Skype ja Zoom, jokin taulukointi- tai kirjanpito-ohjelma, jokin kirjoitusohjelma, esitysten teko ja jonkin pilvipalvelun käyttö.

Pienyrittäjille on usein hyödyllistä tuntea myös mahdollisimman laajasti erilaisia some-kanavia näkyvyyden maksimoimiseksi. Mikäli some ei ole ennestään tuttu, kannattaa siihen tutustua rauhassa ennen kuin lähtee suin päin markkinoimaan yritystään, sillä tämä voi toimia myös itseään vastaan.

Työkäyttöä varten on hyvä myös synkronoida laitteita mahdollisimman paljon niin, että sähköpostit kulkevat esimerkiksi puhelimen ja tietokoneen kautta, eikä tärkeää informaatiota jää näin välistä. Mikäli omista tietotekniikkataidoistaan on epävarma, voi niiden kehittämistä opiskella itsenäisesti tai ilmoittautua erillisille kursseille, joissa näihin taitoihin keskitytään.