Vuosittainen paikalliskehittäjien tapaaminen saattaa saman katon alle lukuisia maa- ja metsätalouden pienyrittäjiä. Vuonna 2019 tapahtumapaikaksi valikoitui Kauhava ja vuoden 2020 tilaisuus on poikkeuksellisesti yhdistetty vuoden 2021 Maaseutuparlamenttiin.

Tapahtumassa pohditaan yhdessä uusia maaseudun kehittämisessä hyödynnettäviä mahdollisuuksia. Mielenkiintoisia aiheita käsitellään dynaamisissa työpajoissa, joissa jokainen halukas voi kantaa kortensa kekoon. Aiheita on monia, mutta teknologian kehitystä ja vaikutusta alaan ei ole sivuutettu.

Työpajaryhmistä hedelmällisiä ryhmäkeskusteluja

Lokaalin työpajoissa kuuluu iloinen puheensorina. Monilla on mielipiteensä esitettävänä kutsuttujen puhujien vuoron jälkeen. Maaseudun roolia Suomen digikehityksessä käsitellessä nousee ihmetys, miksei innovatiivisia teknologisia ratkaisuja sovelleta yhtä innokkaasti pelloille kuin muille alueille. Teknologia nimittäin mahdollistaa monia kustannustehokkaita käyttökohteita. Myös liikenneyhteyksillä on tärkeä rooli maaseutujen kehityksessä.

Verkostoitumista ja uusia ideoita

Lokaali-tapahtumassa saadaan merkittäviä ideoita myös työpajojen ja seminaarien ulkopuolella. Kahvitauot ja muut yhteistilaisuudet tarjoavat mainion mahdollisuuden kestävien liike- ja asiakassuhteiden rakentamiseen. Yhteisöllisyys on etu, vaikka luonnollisesti alan sisäistä kilpailuakin on ympäri maata.

Nuorten tulevaisuus maaseudulla

Lokaalissa otetaan huomioon myös tulevat metsä- ja maaseutuyrittäjät. Koulutuksesta puhuttaessa erilaiset tietotekniset ratkaisut nousevat päärooliin. Etäopiskelumahdollisuus ja oppilaitosten joustavuus ovat tekijöitä, joita alalle aikovat nuoret arvostavat. Ne, jotka jo työskentelevät vanhempiensa kanssa tiloilla, voivat yhdistää opinnot ja työnteon saumattomasti ja vahvistaa osaamistaan entisestään.

ICT-tapahtumien tärpit

Lokaalista, kuten muistakin maatalous- ja metsäalan pienyrittäjälle tarkoitetuista tapahtumista, saadaan runsaasti ideoita ja erilaisia näkökulmia oman yrityksen hoitoon.

Ota ainakin seuraavat trendit ylös, ja pohdi, kuinka voisit ottaa ne osaksi omaa arkeasi:

  • Esineiden internet peltokasvien viljelyssä
  • Jalostukseen ja tuotannonohjaukseen tarkoitetut ohjelmistot
  • Tiedonsaannin kasvattaminen ja tiedon tehokas jakaminen

Älymaatalouteen siirtyminen on hidasta, mutta mahdollista. Esteinä kehitykselle ovat muun muassa hajanaiset ja epävakaat tietoliikenneyhteydet – valokuitu ei yllä kaikkialle. Myöskään datalähteitä ei aina voida yhdistellä ja osaamisvaje vaivaa erityisesti vanhempaa yrittäjäikäluokkaa.

Tapahtumiin osallistuminen ja muu koulutus nousee näin entistä tärkeämpään asemaan. Maatalouden digitalisaatio tulee tapahtumaan, vaikkakin tahti on verkkainen. Hyvin valmistautumalla ja aktiivisesti osallistumalla jokainen pienyrittäjä on kuitenkin valmis nousemaan digilaivan kannelle.