Maa- ja metsätalouden toimintatavat ovat muuttuneet voimakkaasti erilaisten ICT-järjestelmien käyttöönoton myötä. Tietotekniikka tehostaa toimintaa, mutta asettaa samalla perinteiselle maa- ja metsätalousyrittäjälle aivan uusia haasteita. Pelkkä maa- ja metsätaloustieteen osaaminen ei riitä, vaan yrittäjän on osattava laajasti hyödyntää myös tietotekniikkaa menestyäkseen maa- ja metsätaloustyrittäjänä.