Menestyksekkään maatilatuotannon harjoittaminen on tietoteknisiin ratkaisuihin perustuvaa toimintaa. Jokainen maatilayrittäjä joutuu opettelemaan laajat ICT-taidot voidakseen johtaa nykyaikaista maatilatuotantoa. Koulutusta tarjotaan maatalouden ammattikoulutuksessa, mutta jatkuva lisäkouluttautuminen on tarpeen. Lisäkoulutusta tarjoavat niin järjestelmiä myyvät yritykset monien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön kuin erilaisten koulutusorganisaatioiden pitämät koulutukset maatilayrittäjille.

Maatalouden tietotekninen toimintaympäristö on käytännössä eri osista koostuva kokonaisuus, joka toimii omassa lähiverkossa. Tämä verkko puolestaan on kytketty internetiin reitittimellä. Maatilojen laajuudesta johtuen kaikkia osia ei ole kaapeleilla kytketty toisiinsa, vaan lähiverkossa on niin langattomia verkkoja kuin kaapeloituja osia kytkettynä yhteen kokonaisuuteen. Suuremmilla maatiloilla on turvallisuussyistä toteutettu eri toimintojen tietoverkkojen eriyttäminen aliverkkoteknologialla. Esimerkiksi maatilan turvavalvontajärjestelmä voidaan pitää erillään tuotantojärjestelmistä. Lisäksi maatalon asukkaiden omaan viihdekäyttöön tarkoitettu verkko on yleensä eriytetty tuotantoverkosta. Verkkojärjestelmien ohella maatilalla voi toimia mittalaitteita, jotka ovat matkapuhelinverkossa ja lähettävät julkisen tietoverkon kautta dataa maatilan lähiverkkoon.

Maatilan asuinrakennuksen- ja tuotantotilojen lähiverkko

Tuotantotilalla asuvien tietoverkko on perinteinen asuintalojen sisäverkko. Siihen on kytkettynä maatilan toimiston tietotekniset laitteet sekä samassa verkossa toimivat asukkaiden omat henkilökohtaiset laitteet ja viihde-elektroniikka. Tiloilla vierailee maatilan töissä avustavia henkilöitä, jotka käyttävät samaa verkkoa. Maatalouslomittajat, asiantuntijat, eläinlääkärit ja koneasentajat sekä muut vieraat tarvitsevat satunnaisesti käyttöönsä tilan tarjoamaa verkkoyhteyttä. Päärakennuksen lähimmät talousrakennukset voidaan kattaa lyhyillä lähiverkkokaapeleilla tai langattomilla yhteyksillä. Kun välimatka pitenee ja lähentelee sataa metriä, joudutaan käyttämään valokuituyhteyksiä tilan sisäisissä kytkennöissä. Vaativimmat tietotekniset työt voidaan ulkoistaa, mutta myös ulkoistuksen ostaminen ja ulkoistetun työn valvominen on oma osaamisalueensa, joka maatilayrittäjän tulee hallita.

Tuotantotilojen tietotekniikka

Eniten tietotekniikkaa hyödynnetään eläintuotantotilojen eläinsuojissa, mutta enenevässä määrin myös kasvituotannossa. Tietotekniikan avulla ylläpidetään eläinrekistereitä ja ohjataan tuotantotilojen automatiikkaa. Maatilan tietoverkkoon voi olla kytkettynä tuotantotilojen ilmanlaatua mittaavia antureita ja valvontakameroita. Toisinaan voidaan antureiden avulla seurata yksittäisten eläinten toimintaa ja kerätä tietoa eläinten hyvinvoinnista. Kasvien tuotantotiloilla voidaan seurata kosteusolosuhteita ja ohjata tietokoneella sopivat olosuhteet kasvien kasvulle.

Lukuisat järjestelmät asettavat haasteita maatalousyrittäjille. Osaamisen tarve on suuri ja koulutuksen järjestäminen syrjäisillä maaseututiloilla ei ole aina mahdollista tai kustannustehokasta. Jatkuva kouluttautumien on kuitenkin välttämätöntä maatilan ICT-kokonaisuuden hallinnassa.