Metsätyökoneyrittäjille tietoteknisten taitojen omaaminen on yksi tärkeä osa ammattitaitoa. Digitaalisuuden myötä metsätyökoneita on alettu liittämään internetiin. Verkon kautta metsätyökoneeseen saadaan nykyaikaiset kommunikaatioteknologiat ja tiedonhaku on mahdollista metsätyökoneen ohjaamosta poistumatta. Markkinoille on tuotu laajoja digitaalisia palveluita, jotka on kohdistettu metsätyökoneiden käytön optimointiin. Ohjelmistojen avulla voidaan helpottaa metsätyökonetta operoivan henkilön tehtäviä erilaisissa työkohteissa. Ohjelmistot tuottavat tietoa ympäristöstä ja itse laitteesta ja tukevat näin kuljettajan päätöksentekoa ja tehostavat siten laitteen käyttöä huomattavasti. Järjestelmät tuottavat nykyään niin paljon tietoa automaattisesti, että kuljettajan tehtäväksi jää valita mitä tietoja hän haluaa työn aikana ruuduilla näkyvän. Kun tietotekniikka aluksi tuotiin metsätyökoneisiin, oli kuljettaja vastuussa tietojen syöttämisestä tietokoneelle, joka analysoi käsin syötettyjä tietoja. Nykyään automaattista mittausta tekevät metsätyökoneen anturit keräävät kaiken tiedon automaattisesti ja lähettävät ne metsätyökoneen keskustietokoneelle analysoitavaksi. Kuljettajan tehtävä on enää tutkia tuloksia ja tehdä päätöksiä tietojen pohjalta.

Metsätyökoneen keräämistä tiedoista on paljon hyötyä

Metsätyökoneen liikkuessa erilaisilla metsäalueilla se kerää jatkuvasti dataa ympäristöstä. Pääasiallisesti tieto liittyy puunkorjuuseen ja sen helpottamiseen, mikä edistää metsätyökoneyrittäjän liiketoimintaa. Dataa kertyy kuljettajan liikkeistä ja metsätyökoneen operoinnin yksityiskohdista. Tätä dataa hyödynnetään metsätöiden suunnittelussa ja tehostamisessa, mutta myös muut tahot ovat huomanneet arvokkaan datan käyttömahdollisuuden. Metsätyökone pystyy keräämän tietoa maan muodoista ja vallitsevista ympäristötekijöistä, joita kokonaisvaltainen metsätaloussektori voi hyödyntää laajemmassa mittakaavassa. Nykyaikainen digitaalinen metsätyökone voi toimia puun hakkuun ohella myös metsätutkijan tehokkaana työvälineenä. Metsätyökoneyrittäjät tekevätkin nykyään yhteistyötä erilaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa ja tästä yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet.

Digitalisaation näkymät metsätyökoneissa

Metsätyökoneyrittäjän arki on muuttunut digitalisaation myötä huomattavasti. Tiedonsiirron helppous on siirtänyt monia yrittäjän toimistotöitä työpöydän ääreltä suoraan metsätyökoneen ohjaamoon. Tiedon saanti verkon kautta ja kommunikoinnin helppous työnjohtoon on helpottanut työn organisointia syrjäisissä paikoissa tapahtuvilla metsätyömailla. Itse konetta ohjataan osittain tietotekniikan avulla ja tämän osuus tulee vain kasvamaan. Hydrauliikan ohjaus sähkövirran sijaan suoraan tietokoneohjatun robotiikan avulla on lähitulevaisuuden suurimpia odotettavissa olevia muutoksia. Koneoppiminen ja tekoäly tulevat entistä enemmän analysoimaan metsätyökoneiden keräämää dataa. Tulevaisuuden visioissa metsätyökoneet ovat lähes kokonaan automatisoituja ja pystyvät itsenäiseen työhön analysoituaan ensin työkohteen.