Tieto- ja viestintäteknologiaa käyttävät jollain tasolla lähes kaikki yritykset. Alat, jotka ovat eniten riippuvaisia tietotekniikan kehityksestä ovat erilaisia viestintäpalveluita tarjoavat sekä niitä kehittelevät alat. Kuitenkin informaatioteknologiaa tarvitaan niin alalla kuin alalla nykyään. Nettikaupat eivät toimi ilman verkkoyhteyksien ylläpitoa ja kehitystä, tilaukset eivät kulje suurissa tuotantolaitoksissa eteenpäin eivätkä edes maanviljelijät saa välttämättä laitteita toimimaan halutulla tavalla, jos heidän käyttämänsä ohjelmistot eivät toimi. Osa aloista on täysin riippuvaisia tieto- ja viestintäteknologiasta, toiset taas kehittävät sitä itse ja muille se tuo lisää mahdollisuuksia ja helpottaa erilaisissa yritystoiminnoissa.

Netissä toimivat yritykset tarvitsevat tietoteknologiaa

Monet yritykset toimivat nykyään yksinomaan verkossa. Ne eivät tulisikaan sellaisenaan toimeen ilman viestintäteknologiaa, eivätkä toisaalta kasvaisi ilman tietotekniikan kehittymistä. Minkälaiset yritykset sitten tarjoavat palveluitaan pelkästään nettiyhteyden välityksellä? Joidenkin nettikauppojen olisi mahdollista muuntautua ja alkaa myydä tuotteita jonkin muun kanavan kautta, mutta esimerkiksi suomalaiset kasinot tarvitsevat jatkuvasti ICT-alan tukea ja kehitystä. Suomessa uhkapelaamisen monopoliasema määrittelee sen, että kasinoviihteen tarjoaminen pelaajille on mahdollista vain netin välityksellä. Toisaalta se tarjoaa myös monia mahdollisuuksia, sillä jokaisen suomalaisen on teknologian kehityksen myötä mahdollista nauttia kasinopeleistä milloin vain omalla älylaitteellaan paikasta riippumatta. Tälläkin alalla teknologia kehittyy edelleen ja koko ajan markkinoille tulee uudentyyppisiä pelejä, entistä luotettavampia maksutapoja sekä uusia tapoja pelata, kuten virtuaalikasinot ovat meille jo näyttäneet.

Informaatioteknologia on muuttanut kokonaisia toimialoja

Viestintä- ja tietoteknologian kehitys on tuonut valtavia uudistuksia monille aloille. Jotkut alat ovat jopa täysin kadonneet, kun taas uusia täysin tietotekniikkaan pohjautuvia yrityssegmenttejä on syntynyt. Esimerkiksi tuotantoalalla varastojen seuranta, kuljetus ja myynti ovat kaikki yritystoiminnan osa-alueita, joiden kehittyminen on edistänyt alan kasvua. Myös viihdeala on monipuolistunut ja löytänyt uusia ulottuvuuksia interaktiivisten pelien, ladattavien äänikirjojen ja virtuaalisten elokuvien muodossa. Aivan perinteisetkin alat, kuten laskentatoimi ovat kehittyneet eteenpäin ja nykyään jo todella monen yrityksen kirjanpidot hoidetaankin sähköisesti. Tällaiset alat ovat kuitenkin myös muutoksessa, sillä monien työvaiheiden poistuminen teknologian kehityksen myötä tarkoittaa toisaalta työntekijöiden tarpeen vähenemistä, mutta myös jäljellä olevan henkilökunnan uudelleenkouluttamista.